Stop met race-lezen

Ik zie haar schouders zakken wanneer ik haar zeg dat lezen niet snel hoeft. Ze kijkt me aan en zegt: “Maar Marjolein, lezen moet toch juist snel? Dat moet ik al vanaf kern 1 in groep 3? Met de stopwatch aan het bureau van de juf”.

“Helpt het je door het snel te doen?” vraag ik.

“Nee, ik krijg er de zenuwen van. Ik ben altijd bang dat ik het niet haal binnen de tijd. Dat ik het niet goed genoeg doe”.

Ik begrijp wat ze zegt en vraag:

“Hoe zou lezen voor jou zijn als je er álle tijd voor zou mogen nemen?”

Er verschijnt een grote glimlach op haar gezicht.

Ik zie dat er ruimte ontstaat. Ruimte waarin ze het in haar tempo mag doen. Dat geeft haar de rust en het vertrouwen. Precies dát wat ze niet meer vinden kon.

“Zullen we het eens proberen?” stel ik voor.

Ze pakt het boek met beide handen aan. Daar gaat ze…langzaam, ontspannen, accuraat en vol vertrouwen leest ze de bladzijde.

Ze straalt.

In mijn praktijk Hoogbloeiers zie ik dit bij veel kinderen en jongeren gebeuren. Jaag kinderen alsjeblieft niet op om zo snel mogelijk te lezen. Benadruk het vloeiend en ontspannen lezen. Dat bevordert ook nog eens het leesbegrip én leesplezier!